Odborný posudok na zdravotnú stoličku

Národné rehabilitačné centrum Kováčová, Prim. MUDr. Jozef Hudec, PhD.

Charakteristika zdravotníckej pomôcky

Dynamická stolička rady swopper je stolička charakterizovaná aktívnym 3D sedením v rovine - vertikálnej, sagitálnej a transverzálnej. Dynamický ergonomický sed stoličky swopper zabezpečuje centrálna odpružená noha s možnosťou rotačného balancovania a nastaviteľnou výškou sedu. Hmotnosť stoličky je cca 11 kg.

Sed na swopper posilňuje brušné, chrbtové, gluteálne a tiež stehenné svalstvo. Neustále zapájanie pelvifemoráneho svalstva stimuluje kĺbne chrupavky bedrových a kolenných kĺbov, zlepšuje venózny návrat a tým priaznivo pôsobí protí vzniku opuchov dolných končatín.

Pomôcka je vyrobená v súlade s európskymi normami.

Klinické testovanie:

Posudzovaná zdravotná pomôcka bola testovaná v čase od 10.07.2013 do 30.09.2013 školenými ergoterapeutami na oddelení ergoterapie Národného rehabilitačného centra v Kováčovej pravidelným každodenným sedom v trvaní minimálne 10 minút až jednu hodiu u 60-tich klientov rozdelených do troch skupín podľa diagnóz:

a/ chronický vertebrogénny algický syndróm
b/ stav po operácii hernie disku - viac ako 2 mesiace
c/ radoví fyzioterapeuti s občasnými bolesťami v krížoch

Vo všetkých troch skupinách bola preferovaná stolička swopper s kruhovou základňou bez koliesok hlavne u vyšších vekových skupín. V skupine pacientov po operačnom zákroku na driekovej chrbtici - hemilaminektómia, laminektómia, mikrodiscektómia bola preferovaná stolička swopper work s opierkou chrbta.

Vo všetkých skupinách bola kladne hodnotená anatomicky tvarovaná sedačka swopper se sedlovým sedákom. U štyroch pacientov zo skupiny "b" so stavom po opakovaných operačných zákorokoch na driekovej chrbtici s "fail back surgery syndrom" bolo sedenie v dĺžke viac ako 10 minút výrazne algické (necelých 7% z celého 60 členného súboru). U týchto pacientov bol však všeobecne dlhší sed problematický. Ostatní klienti udávali po sede v dĺžke 1 hodiny príjemný pocit, prehriatie driekovej oblasti a všeobecne komfort, ktorý sa prejavil po 10 - 14 dňoch sedu na stoličke swopper.

Doporučené indikácie zdravotníckej pomôcky:

* prevencia vzniku funkčných porúch a deformít hrudno -  driekovej chrbtice

* prevencia vzniku dysbalancie u klientov s prevažne sedavým zamestnaním

* funkčné poruchy hlbokého stablizačného sytému chrbtice

* skoliotické deformity nezávažného stupňa

* vertebrogénny algický syndróm bez radikulárnej symptomatológie

name Odborný posudok - Národný rehabilitačný ústav Kováčová:
Posudzovateľ: Prim. MUDr. Jozef Hudec, PhD.
name Odborný posudok ORTOPÉDIA:
Posudzovateľ MUDr. Hana Samekokvák, Detská ortopedická klikinka DFNsP a LF UK Bratislava

Vyskúšajte naše zdravotné stoličky

V prípade záujmu o testovanie produktu vyplňte prosím formulár a my Vás budeme kontaktovať. 
Testovať môžete ktorýkoľvek z produktov podľa osobnej potreby na 3-7 dní, zatiaľ v rámci Bratislavy.

Vyberte produkt, o ktorý máte záujem: